Naše příspěvkové konto: 000107 - 6819400237/0100 Komerční Banka 

_________________________________________________________________

Činnost naší charity existuje díky dobrovolným příspěvkům dárců, kterým touto cestou úpřimně děkujeme

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihočeský kraj

Město Týn nad Vltavou

Kovostroj Bohemia, a.s.

AMEC Nuclear Czech Republic

Skupina ČEZ

Římskokatolická farnost Týn nad Vltavou

Nadace ČEZ

Nadace České Spořitelny

Individuální projekt Jihočeského kraje

Individuální dárci

Jan Soucha

Jiří Trnka – Hračky

Martina Rachačová

Miloslav Rozner

Aleš Kabelka

Nebyly nalezeny žádné odkazy.
Podpořte nás
 

život 90_

 

Občanské sdružení

ŽIVOT 90

podporuje
Klub SENIOR ŠANCE

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn