Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Řekni to komiksem

kdo napíše lepší komiks dostane něco
Místo: NZDM Bongo
Termín: 8. 6. 2011, 10:50 — 30. 6. 2011, 10:50

Hledání velikonočního vajíčka

Výlet vláčkem do Temelína pro rodiče s dětmi do 4 let věku spojený se soutěžemi, opékáním buřtů.
Místo: Mateřské centrum Sluníčko
Termín: 28. 4. 2011, 08:40 — 28. 4. 2011, 13:00

Sbírka potravin pro Rumunsko

Lidé mohou od 6. do  21. dubna přinášet v době mezi 8 a 15 hodinou do sídla DCH v Českých Budějovicích v Kanovnické 16, trvanlivé potraviny jako jsou olej, balené vody, konzervy, paštiky, instantní polévky, kompoty, těstoviny, rýže a cukr. Více o sbírce pro Rumunsko.

Charita ČR pro Japonsko postižené zemětřesením a tsunami

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135 Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis.

Průběžné informace - pomoc v Japonsku

Výsledky foto soutěže TS 2011

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů TS 2011 dne 18. 2. 2011, kdy byla vyhodnocena celá organizace TS 2011. Autoři prvních dvanácti fotografií budou odměněni mobilními telefony.

Den otevřených dveří v NZDM Bongo

Místo: Týn nad Vltavou, Hlinecká 746
Termín: 28. 1. 2011, 10:00 — 28. 1. 2011, 19:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo má nové prostory

Koncem minulého roku se Bongo přestěhovalo do prostor bývalého kina na sídlišti Hlinky. Nové prostory si můžete prohlédnout v pátek 28. ledna 2011 od 10 hodin, kdy proběhne Den otevřených dveří.

Tříkrálová sbírka 2011 v Týně nad Vltavou

Také letos, tentokrát ve dnech od 2. do 12. ledna, navštívili Vaše domovy koledníci, kteří se zapojili do již tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika.

Přišli nejen proto, aby Vás poprosili o finanční příspěvek pro potřebné, ale také proto, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání do roku 2011.

V letošním roce se do Tříkrálové sbírky se do sbírky velmi aktivně zapojily okolní obce. Díky těmto šikovným a obětavým dobrovolníkům mohly pracovnice Farní charity spolu s dobrovolníky (šikovnými a obětavými) z Týna obejít větší část města.

Díky Vaší štědrosti činil výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v Týně nad Vltavou a okolí 95 083 Kč. Část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Farní charita Týn nad Vltavou použije část vybraných peněz na dofinancování projektů: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelské služby, osobní asistence a mateřského centra Sluníčko.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost, vlídné přijetí koledníků a solidaritu, kterou jste takto projevili lidem, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace a není v jejich silách ji řešit.

8. Ples farní charity Týn nad Vltavou

Srdečně Vás zveme na 8. PLES FARNÍ CHARITY v Týně nad Vltavou, který se koná v sobotu 12. února 2011 v sále ve Zvěrkovicích. Začátek ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina RELAKS. Vstupné 110,- Kč

Předprodej vstupenek v kanceláři Farní charity (Děkanská 220 - budova fary) v úředních hodinách. Informace na tel. 385 731 553, 731 402 995

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 - tisková zpráva 20.1.11

Tříkrálová sbírka 2011
Tisková zpráva Diecézní charity z 20. ledna 2011

Ve dnech 1.-14.ledna 2011 proběhla v českobudějovické diecézi 11. Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem koordinátorům, koledníkům, všem dárcům – lidem dobré vůle za dary do kasiček. Celkem bylo vybráno  Letošní sbírka poprvé ve své historii diecéze překročila hranici 3,6 milionů Kč. Výtěžek sbírky 3 606 929,00 Kč podpoří záměry na podporu nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi.

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn