Program Klubu Seniorů v měsíci lednu 2017

Nový rok zahájil Klub Seniorů opět pestrým programem. Těšíme se na Vás, určitě si každý vybere......Akce klubu

 

Pokoj Vám

Farní charita přeje všem občanům Týna nad Vltavou a okolí klidné, pokojné a radostné prožití vánočních svátků. Přejeme pohodový rok 2017, který bude naplněn láskou, štěstím, zdravím. Děkujeme všem klientům za důvěru, všem dárcům za jejich štědrost, všem lidem, s kterými spolupracujeme a které potkáváme za úsměv. Jako ředitelka také děkuji všem zaměstnancům za velmi krásné společné okamžiky, za úžasné a vysoké pracovní nasazení. Bohu díky.

Hledáme dárce

Podpořte finančním příspěvkem projekt Senior Šance - Klub seniorů, který působí na Horním Brašově 14 v Týně nad Vltavou. Senior Šance se věnuje seniorům a připravuje pro ně pestrý program aktivit. Cílem projektu je, aby Senior nebyl sám a i v pokročilém věku mohl být aktivní a plnohodnotně trávit volný čas  Senior ŠANCE 

Vybrané prostředky budou použity na provoz a vybavení klubu.

Projekt Senior Šance můžete podpořit zasláním finančního příspěvku na účet Farní charity Týn nad Vltavou

000107-6819400237/0100, variabilní symbol 77 

DĚKUJEME

Darujte dětskou postýlku

Farní charita Týn nad Vltavou se na Vás obrací s žádostí o darování dětské postýlky pro rodinu s malým dítětem. Kdo máte dětskou postýlku a již jí nevyužijete prosím darujte jí pro sociálně potřebnou rodinu.

DĚKUJEME

Program Klubu seniorů v listopadu 2016

Klub Seniorů Vás zve na zajímavé akce, více v programu Akce klubu

Národní potravinová sbírka v Týně nad Vltavou

Čtvrtý ročník Národní potravinové sbírky bude probíhat po celé České republice v sobotu 12. 11. 2016 od 8:00 do 20:00. Letošní Národní potravinová sbírka se ponese v duchu „Pro jednoho běžná věc, pro druhého vzácnost“.

   Do potravinové sbírky se třetím rokem zapojí i Farní charita Týn nad Vltavou. Sbírka se bude konat 12.11. 2015 od 8:00 do 20:00 hodin v Penny marketu v Týně nad Vltavou. Dobrovolníci v zástěrách označených logem „Potraviny pomáhají“ budou u pokladen rozdávat zákazníkům letáčky se seznamem potravin doporučených k darování. Zákazníci nakoupí trvanlivé potraviny, které chtějí darovat. Za pokladnami je od nich budou vybírat dobrovolníci do označených vozíků. Všechny darované potraviny pak budou prostřednictvím Farní charity Týn nad Vltavou rozdány všem potřebným a lidem v nouzi.

   Těšíme se na viděnou a předem děkujeme všem zákazníkům, kteří koupí něco navíc a darují to tímto způsobem potřebným.

Více na http://potravinypomahaji.cz/

Pétanque v Klubu seniorů

Klub SENIOR ŠANCE

 Vám nabízí možnost naučit se hrát pétanque pod vedením licencovaného trénéra p. Miroslava Pešouta

 První ukázková hodina proběhne v Týne nad Vltavou u dětského v parku dne
14.10.2016 od 10:00 hodin 

 

Vše bude zajištěno a výuka je bezplatná

Program Klubu Seniorů v měsíci říjen

 V říjnu se můžete těšit na společné setkání klientů z Bonga, kteří si pro seniory připravili výrobu a ochutnávku sushi, navštívíme Domov pro seniory v Bechyni, opět si pro seniory připravila Renáta tvořivé odpoledne a samozřejmě bude probíhat pravidelná výuka cizích jazyků a práce na počítači.  A to není vše, podívejte se na program a vyberte si...Akce klubu

Akce Klubu seniorů v měsíci září 2016

Klub seniorů Senior Šance Vás zve do klubu na zajímavé akce. Těšit se můžete například na společné aktivity s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, na trénování paměti nebo masáže. Akce klubu

Akce Klubu seniorů v měsíci červenci a srpnu

Klub seniorů nezahálí ani o prázdninách. Opět se můžete těšit na pestrý program - besedy, výlety, posezení....       Akce klubu

Podpořte nás
 

život 90_

 

Občanské sdružení

ŽIVOT 90

podporuje
Klub SENIOR ŠANCE

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn