Farní charita Týn nad Vltavou má vlastní právní subjektivitu a je součástí  Diecézní charity České Budějovice.  Podpořuje vybrané projekty a využívá možnosti spolupráce s ostatními organizacemi patřícími do psobnosti Diecézní charity České Budějovice.

Farní charita Týn nad Vltavou má sídlo v Týně a svou činnost vykonává na území města Týn nad Vltavou, kde spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sociálními a poradenskými službami.

Činnost  FCH Týn nad Vltavou je dána účelem a posláním církve římskokatolické a posláním  charity v této církve  je:

  • spolupráce s ostatními křesťanskými církvemi působícími v oblasti sociálních a zdravotních aktivit
  • provozuje nestátní zdravotní péči - zajišťuje charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
  • zajišťuje služby sociální intervence - zřizuje a provozuje specializované poradny, šatník pro sociálně slabé, poskytuje asistenci v sociálně slabých rodinách
  • spolupracuje s orgány města, školami

Působnost charity obsahuje věkové kategorie od 2 - 6 let věku v  Mateřském centru pro děti

věkovou kategorii od 12 do 26 let věku v nízkoprahovém centru pro mládež BONGO

věkovou skupinu 65 a víc v poskytování služeb v rámci pečovateské  a asistenční služby

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné odkazy.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn