Nelíbí se ti něco v BONGU?

 

 

Jsi nespokojen s programem či pracovníky?

 

 

 

Chceš si na něco či někoho stěžovat?

 

 

 

 

Komu můžeš podat stížnost?

 

Ø Pracovníkům BONGA

 

Ø Ředitelce FCH v Týně nad Vltavou

 

Ø Řediteli Diecézní charity 

 

Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice

 

tel.: 386 351 877

 

 

Jak můžeš podat stížnost?

 

§  Osobně

 

§  Ústně

 

§  Anonymně - vhozením do schránky stížností

 

§  Písemně

 

·       pracovníkovi

 

·       vhozením do schránky stížností

 

·       poštou na adresu:  Farní charita Týn nad Vltavou

 

                                       Sakařova 755

 

                                       375 01  Týn nad Vltavou

 

·       e-mailem:  reditelka@farnicharitatyn.cz

 

                        vedouci@farnicharitatyn.cz

 

§   Telefonicky - Mgr. Daniela Werbynská Laschová

 

                           (ředitelka FCH)

                   

                           tel.: 731 402 990 

 

 

                          - Bc. Jitka Dopitová (vedoucí NZDM Bongo)

 

                            tel.: 731 402 991

 

 

 

Vyřízení stížnosti

 

Tvá stížnost bude vyřízena do 28 pracovních dnů.

 

Pokud vhodíš stížnost do schránky anonymně,

 

najdeš odpověď na nástěnce stížností.

 

Stížnost bude vyřízena tak, aby odpověděla

 

na všechny její části, včetně informací

 

o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných

 

závad.

 

Také máš právo zvolit si svého zástupce,

 

který tě bude při vyřizování stížností zastupovat.

 

 

Nesouhlasíš s tím, jak byla tvá stížnost vyřízena?

 

Máš možnost se odvolat u:

 

§  Ředitelky farní charity Daniely Werbynské Laschové

 

Sakařova 755, 375 01  Týn nad Vltavou

 

tel.: 731 402 990

 

 

 

§  Ředitele Diecézní charity 

 

    Kanovnická 18, 370 01  České Budějovice

 

tel.: 386 351 877

 

 

 

§  Biskupství českobudějovické

 

Biskupská 4, 370 21  České Budějovice

 

tel.: 380 420 311

 

 

 

Máš právo obrátit se na nezávislé orgány, které dohlížejí

 

na dodržování lidských práv:

 

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman)JUDr. Pavel Varvařovský

 

Údolní 39, 602 00 Brno

 

e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Info linka: 542 542 888

 

 

Český helsinský výbor

 

Štefánkova 21, 150 00 Praha 5

 

e-mail: sekr@helcom.cz 

 

tel.: 257 221 141, 220 515 223

 

 

 

Občanské poradny

 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

 

Riegrova 1756/51 (4. patro)

 

370 01 České Budějovice

 

mob.: 606 720 095

 

e-mail: poradna@jihoceskarozvojova.cz

 

 

 

Poradna Eva 

 

Riegriva 51

 

370 01 České Budějovice

 

tel: 387 203 315

 

e-mail: eva@dchcb.charita.cz

  

 

 

Krizové linky

 

 

 

Linka Důvěry České Budějovice

 

tel: 387 313 030 (nonstop)

 

 

 

Linka bezpečí pro děti a mládež

 

tel: 116 111 (nonstop, bezplatná)

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn