Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst,

byl jsem cizí, a ujali jste se mě,

měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,

byl jsem nahý, a oblékli jste mě.

Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.

Matouš 25,35-37

 

Farní charita Týn nad Vltavou je nestátní nezisková organizace. Naše organizace je samostatným právním subjektem, zaregistrovaným u Ministerstva kultury České republiky. Zřizovatelem naší organizace je Biskupství českobudějovické. Je členem sdružení Charity Česká republika a je organizační složkou Diecézní charity České Budějovice.

 

 

Hlavním cílem naší organizace je:

Poskytování kvalitních sociálních služeb

na základě křesťanské etiky.

 

Zaměřujeme se na komplexní sociální péči, kterou poskytujeme lidem bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti či jiných sociokulturních odlišností, tzn. těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kdy je ohrožena jejich důstojnost, sociální zajištění, zdraví nebo život. Snažíme se o maximální začlenění člověka v nouzi do společnosti cestou sebepoznání, výchovou k odpovědnosti a zvládnutí nemoci a bolesti.

 

Kontakt

Adresa: Sakařova 755

375 01  Týn nad Vltavou

____________________

IČO 73632945

____________________

Tel.: +420 385 731 553

Mob.: +420 731 402 990

_____________________

Emailová adresa:

reditel@tyn,charita.cz

_____________________

Naše příspěvkové konto:

000107 - 6819400237/0100

Komerční Banka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn