Kompenzační pomůcky FCH Týn

Kompenzační pomůcky jsou důležité při poskytování našich služeb. Zvyšují komfortnost a kvalitu života klientů naší pečovatelské služby a osobní asistence.

Jejich pořízení bylo možné díky Výboru dobré vůle Olgy Havlové, který náš projekt podpořil částkou 50 000 Kč.

Jako poděkování byla uspořádána výstava fotografií "Olga Havlová a Výbor dobré vůle". Vernisáž proběhla 9. dubna 2014 v senior klubu Šance za účasti zástupců Výboru dobré vůle.

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

  

 

VÝSTAVA V SENIOR KLUBU

    

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn