Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

V neděli 9. 12. 2018 od 15 hodin uspořádala Farní charita Týn nad Vltavouv kostele sv. Jakuba Mikulášskou besídku.

Mikulášská besídka s písničkami, s legendou o Svatém Mikuláši a samozřejmě s návštěvou svatého Mikuláše, který na závěr všechny děti obdaruje, patří již k tradičním akcím Farní charity Týn nad Vltavou.

Tuto akci pořádá Farní charita Týn ve spolupráci s dobrovolníky v rámci Oranžového roku za podpory Jaderné elektrárny Temelín.

Mikulášská besídka Farní charity Týn nad Vltavou má svoje kouzlo právě v tom, že se koná v kostele, což je místo, které k adventu přímo patří. Advent je doba očekávání příchodu Ježíše Krista - jeho narození, doba příprav na nejkrásnější svátky v roce - na Vánoce. Proto jsme nabídli možnost strávit nedělní adventní odpoledne poklidnější a komornější formou. Na začátku besídky přivítal v kostele návštěvníky pan farář P. Václav a poté už začalo vyprávění legendy o svatém Mikuláši, jak zachránil město od hladomoru, která se traduje již více než tisíc let. Děti se zapojily do ukazovacích písniček a zpříjemnily si tak čekání na svatého Mikuláše. Ten se opravdu dostavila i se svými pomocníky - Andělem, který mu pomáhal s rozdáváním sladkostí dětem a Čertem, který na ty zlobivé čekal před kostelem.

   Akce byla podpořena Jadernou Elektrárnou Temelín v rámci Oranžového roku 2018.

 

Skupina ČEZ

Související akce

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn