Národní potravinová sbírka proběhla i v Týně nad Vltavou

Farní charita Týn nad Vltavou byla jednou z mnoha organizací, která se také zapojila do Národní potravinové sbírky. Díky Vám dárcům se podařilo v Penny Marketu vybrat 308 kg potravin.  Děkujeme Vám dárcům a kolegyním za pomoc při sbírce.

 

Dvanáct hodin žilo v sobotu 11. listopadu celé Česko Národní potravinovou sbírkou. Letos sbírka vynesla rekordních 926 000 porcí jídla (370,4 tun trvanlivých potravin a 41,5 tun drogistického zboží), které pomohou před Vánoci v domácnostech osamělých seniorů, samoživitelek a jejich dětí, rodin ve finanční tísni, v azylových domech – zkrátka všem lidem v nouzi. Do 5. ročníku se letos zapojilo 750 prodejen z řetězců.

   Farní charita Týn nad Vltavou byla jednou z mnoha organizací, která se také zapojila do Národní potravinové sbírky. Díky Vám dárcům se podařilo v Penny Marketu v Týně vybrat 308 kg potravin. Velmi si ceníme štědrosti dárců. Potraviny pomohou osobám v tíživé sociální situaci. Děkujeme Vám dárcům a kolegyním za pomoc při sbírce.

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn