Tři králové koledovali na Jaderné elektrárně Temelín

Tři králové koledovali na Jaderné elektrárně Temelín

5. ledna 2018 navštívili Jadernou elektránu Temelín koledníci z Farní charity Týn nad Vltavou, aby zde již tradičně poprosili o příspěvek do Tříkrálové sbírky, který bude Charitou využit na pomoc potřebným v rámci její sociální a humanitární činnosti.

Koledníci dárcům zahráli a zazpívali píseň My tři králové.mp4, která v sobě nese přání všeho nejlepšího do nového roku 2018. 

Děkujeme pracovníkům Jaderné elektrárny Temelín za vlídné přijetí a za štědré dary.

 

 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika, na Vltavotýnsku konkrétně Farní charita Týn nad Vltavou. Ve dnech od 1. do 14. ledna přicházejí  postupně do Vašich domovů tříkráloví koledníci, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání, a také koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit.

  • Koledníci Farní charity Týn nad Vltavou se mohou prokázat průkazkou, která bude shodná s občanským průkazem vedoucího skupiny, dále budou rozdávat charitní cukříky a kalendáříky.
  • Pokud si to budete přát, mohou vaše dveře označit svěcenou křídou písmeny K+M+B a letopočtem.
  • Příspěvky od Vás vybírají do zapečetěných pokladniček (s razítkem Farní charity a Města Týn nad Vltavou).
  • Tříkrálová sbírka v Týně nad Vltavou a okolí (v Předčicích, Modré Hůrce, Neznašově, Všemyslicích, Všeteči, Bohunicích, Temelíně, Zvěrkovicích, Litoradlicích, Lhotě pod Horami, Dolním Bukovsku, Neplachově, Zálší, Žimuticích, Bečicích, Smilovicích, Dobšicích, Borkovicích, Březnici, Blatci, Čenkově, Hodětíně, Hartmanicích,…) začala  2. 1. 2018 a bude probíhat do 14. 1. 2018.
  • Část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Další část vybraných peněz použije Farní charita Týn nad Vltavou na dofinancování svých sociálních služeb a projektů: občanské poradny, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelské služby, Senior Šance a SOS Rodina (více o našich službách a projektech na našich webových stránkách www.tyn.charita.cz). Více informací o rozdělení a využití vybraných prostředků najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/.

 Prosíme Vás, kteří budete v nejbližších dnech Třemi králi navštíveni, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. 

Farní charita Týn nad Vltavou děkuje dárcům, kteří tak již učinili i v letošním roce patří náš velký dík za vlídné přijetí, za umění se rozdělit s druhými a ochotu pomoci potřebným.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn