TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika, na Vltavotýnsku konkrétně Farní charita Týn nad Vltavou. V lednu 2018 se již po osmnácté vydají skupinky tříkrálových koledníků do ulic města Týn nad Vltavou a okolních vesnic, aby oslovili veřejnost a požádali o pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Ve dnech od 1. do 14. ledna přijdou do Vašich domovů tříkráloví koledníci, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání, a také koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit.

  • Koledníci Farní charity Týn nad Vltavou se budou moci prokázat průkazkou, která bude shodná s občanským průkazem vedoucího skupiny, dále budou rozdávat charitní cukříky a kalendáříky.
  • Pokud si to budete přát, mohou vaše dveře označit svěcenou křídou písmeny K+M+B a letopočtem.
  • Příspěvky od Vás budou vybírat do zapečetěných pokladniček (s razítkem Farní charity a Města Týn nad Vltavou).
  • Tříkrálová sbírka v Týně nad Vltavou a okolí (v Předčicích, Modré Hůrce, Neznašově, Všemyslicích, Všeteči, Bohunicích, Temelíně, Zvěrkovicích, Litoradlicích, Lhotě pod Horami, Dolním Bukovsku, Neplachově, Zálší, Žimuticích, Bečicích, Smilovicích, Dobšicích, Borkovicích, Březnici, Blatci, Čenkově, Hodětíně, Hartmanicích,…) a bude probíhat ve dnech od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
  • Část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Další část vybraných peněz použije Farní charita Týn nad Vltavou na dofinancování svých sociálních služeb a projektů: občanské poradny, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelské služby, Senior Šance a SOS Rodina (více o našich službách a projektech na našich webových stránkách www.tyn.charita.cz).

 Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme Farní charita Týn nad Vltavou.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn