Charita Česká republika

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
 
 
 
My Farní charita Týn nad Vltavou jsme její součástí
 
 
 

Farní charita Týn nad Vltavou je nestátní nezisková organizace. Naše organizace je samostatným právním subjektem, zaregistrovaným u Ministerstva kultury České republiky. Zřizovatelem naší organizace je Biskupství českobudějovické. Je členem sdružení Charity Česká republika a je organizační složkou Diecézní charity České Budějovice.

Hlavním cílem naší organizace je:

Poskytování kvalitních sociálních služeb

na základě křesťanské etiky.

Zaměřujeme se na komplexní sociální péči, kterou poskytujeme lidem bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti či jiných sociokulturních odlišností, tzn. těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kdy je ohrožena jejich důstojnost, sociální zajištění, zdraví nebo život. Snažíme se o maximální začlenění člověka v nouzi do společnosti cestou sebepoznání, výchovou k odpovědnosti a zvládnutí nemoci a bolesti.

Kontakt

Adresa: Sakařova 755

375 01 Týn nad Vltavou

IČO 73632945

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn