Farní charita Týn nad Vltavou poskytuje tyto sociální služby:

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

Poskytované služby:
náměstí Míru 85, Týn nad Vltavou, 375 01
 

 

Občanská poradna

Poskytované služby:
 
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01         
 
 
Jiráskova 116, 389 01 Vodňany
Poskytované služby:
 
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01

 

Farní charita Týn nad Vltavou poskytuje tyto projekty:

Senior Šance - Senior klub

Děkanská 220, Týn nad Vltavou, 375 01
 
 

SOS Rodina

Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou

vedouci@tyn.charita.cz

%hFB52~fW7c--id4YanBZd54Ys

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn