Občanská poradna nabízí otevřené přijetí, je bezplatná a diskrétní.


Jsme zde pro každého:

 • Kdo potřebuje vyslechnout

 • Kdo má problém

 • Kdo si neví rady

 • Kdo se ocitl v těžké životní situaci

 Rádi Vám poskytneme:

 • poskytování informací (ústní či písemné věcně správné informace, faktické údaje, např. důležitá telefonní čísla a kontakty, informace ohledně nároků na sociální dávky, apod
 • poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb uživatele) 
 • psychosociální poradenský rozhovor
 • praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, aj.
 • doprovody – např. na úřady a instituce
 • vyjednávání s třetí stranou na základě dohody s uživatelem včetně možnosti jeho zastupování  (plná moc)
 • krizová intervence – rychlá sociální a psychologická pomoc při zvládnutí krizové situace
 • pomoc při psaní životopisů a sestavování žádostí o pracovní místo
 • dluhové poradenství, např. pomoc při jednání s věřiteli a exekutory, příprava návrhu na povolení oddlužení, sestavování finančního plánu a rozpočtu, apod. 
 • zprostředkování bezplatné konzultace s právníkem 
 • zprostředkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním asistentem
 • zajištění přímé pomoci (po zjištění sociálním šetřením, že klient nemá jiné zdroje pro řešení akutní nouze) 

Poslání Občanské poradny:

Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, diskrétní a nestrannou pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací člověka. Dále nabízí pomoc při orientaci uživatele v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

Sídlo občanské poradny:

Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou (budova polikliniky, 3. patro)

Úřední hodiny Týn nad Vltavou

pondělí                9:00 - 11:30        13:00 - 17:00

úterý                    9:00 - 11:30        13:00 - 15:00

středa                  9:00 - 11:30        14:00 - 17:00

čtvrtek                  8:00 - 11:30        13:00 - 15:00

pátek                   ZAVŘENO

 

Kontakty:

Telefon: 385 731 553

Mobil: 731 196 120, 731 402 996

Email: poradna@farnicharitatyn.cz

 

Pracoviště Vodňany :

Adresa: Vodňany, 389 01, Jiráskova 116, budova polikliniky, 2. patro

Úřední hodiny Vodňany

Pondělí      8:00 - 12:00      12:30 - 16:30

Čtvrtek       8:00 - 12:00      12:30 - 16:30

Kontakty:

Mobil: 731 402 996 

Email: poradna@farnicharitatyn.cz

 

Pracoviště Veselí nad Lužnicí:

Adresa: Budějovická 148, 391 81 Veselí nad Lužnicí, budova lékařské pohotovosti

Úřední hodiny Veselí nad Lužnicí

Úterý       7:30 - 12:00     12:30 - 15:00

Středa     7:30 - 12.00     12:30 - 17:00

Kontakty:

Mobil: 731 196 120

Email: poradna@farnicharitatyn.cz

 

 

  V rámci odborného poradenství jsou zajišťovány tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti, např. sociální poradenství, právní poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Osoby, které se nemohou uplatnit ve společnosti, zejména, jsou-li limitovány pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.
 • Osoby, které potřebují poradit a pomoci v obtížných životních situacích.
 • Osoby, které potřebují informace o dostupných službách, potřebují zjistit, jaká mají práva a povinnosti
 • Osoby bez omezení věku, které se ocitly v těžké životní situaci a neví si rady se svými problémy.

Služby poradny nejsou určeny:

 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka
 • osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí
 • osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace na úrovni potřebné k využití služby
 • osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní klienty

 Zásady služby:

 • diskrétnost
 • anonymita
 • nestrannost
 • bezplatnost
 • individuální přístup k uživateli

 Cíle služby:

 • podat klientovi rady, informace, které mu dávají možnost orientovat se ve své nepříznivé sociální situaci a díky tomu má možnost ji řešit
 • posilovat dovednost klientů samostatně a aktivně jednat

Forma služby:

 • ambulantní

 

Jak podat stížnost na Občanskou poradnu a její služby:

stiznosti_OP.doc

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn