Stížnosti na poskytování pečovatelské služby a jejich řešení

V případě jakéhokoliv problému nebo nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost.

 

Kdo může podat stížnost?

Klienti, jejich rodinní příslušníci nebo přátelé, veřejnost, instituce.

 

Jak podat stížnost?

Stížnost můžete podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky. S ústní stížností se obraťte na pracovníky pečovatelské služby. Písemné stížnosti můžete poslat poštou, elektronickou poštou, předat pracovníkovi pečovatelské služby nebo je mohou do schránek v domech s pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou (DPS Sašina Vila, DPS Zámecká a DPS Sakařova) a do poštovní schránky Farní charity Týn nad Vltavou.

Adresa:   Farní charita Týn nad Vltavou

                  Ředitelka Mgr. Daniela Werbynská Laschová

                  Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou

 

U koho si mohu stěžovat?

U pečovatelek, u vedoucí pečovatelské služby, u ředitelky Farní charity Týn nad Vltavou.

 

Vyřizování stížností:

Každou stížnost řeší ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou.

O výsledku šetření a řešení stížnosti je stěžovatel informován nejpozději do 30 dnů, a to buď dopisem, nebo osobně.

Vyřízená stížnost obsahuje přiměřené odpovědi na všechny její části, včetně informací o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.

Odvolání

V případě nespokojenosti s vyřešením stížnosti nebo odpovědi na stížnost má stěžovatel právo na odvolání. Spolu s odpovědí dostává stěžovatel informaci o možnosti odvolat se postupně k vyšším orgánům (Diecézní charita České Budějovice, českobudějovické biskupství + veřejný ochránce práv).

Stěžovateli při postupování stížnosti vyšší instanci doporučujeme přiložit kopii písemné odpovědi nižší instance.

Seznam vyšších orgánů, u kterých se může stěžovatel odvolat:

1.      Ředitel Diecézní charity v Českých Budějovicích, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice

2.      Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice

3.      Registrace poskytovatele: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76                              České Budějovice

 

Nezávislé orgány, které dohlížejí na dodržování lidských práv:  

 1. Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Email: podatelna@ochrance.cz

Telefonická informační linka veřejného ochránce práv:   (+420) 542 542 888

2. Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

3. Občanské poradny

 

Nezávislý zástupce stěžovatele:

Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce či poradce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat či provázet. Může to být osoba blízká, tj. příbuzný, přítel nebo právnická osoba, např. občanská poradna, pověřený pracovník sociálního úřadu.

V situaci, kdy klientem vybraný zástupce jej není schopen náležitě zastupovat a jeho volba je v rozporu s jeho zájmy navrhne mu pracovník k výběru někoho dalšího. Pracovník v tomto případě jedná v zájmu klienta a je povinen respektovat jeho konečnou volbu.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn