Pokud se chcete informovat o poskytování pečovatelské služby můžete si sjednat osobní schůzku, kde vám budou sděleny bližší informace

 

 

 

Navštivte nás v kanceláři Farní charity, Sakařova 755 (budova Městské polikliniky, 3. patro),     375 01 Týn nad Vltavou

Po       9:00 – 11:30,    13:00 - 15:00

Út        9:00 – 11:30,    13:00 – 15:00

St        9:00 – 11:30,    13:00 – 15:00

Čt        9:00 – 11:30,    13:00 – 15:00

Pá        nejsou úřední hodiny

nebo na tel. +420 385 731 553,  +420 733 676 684,  +420 731 402 991

 Dle dohody je možný individuální termín, popřípadě návštěva v domácnosti zájemce o sociální službu.

 

Další informace Vám podá sociální pracovnice Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá na tel. 385 731 553, 733 676 684

Žádost ke stažení zde: Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

Jak bude probíhat jednání se zájemcem o pečovatelskou službu?

Se zájemcem o službu proběhne jednání, při kterém dochází ke vzájemnému předávání a zprostředkovávání informací.

Zájemce o službu je podrobně seznámen se všemi podmínkami poskytované služby, s nabídkou činností, součástí nabídky je seznámení s úhradou za dané činnosti.

Sociální pracovník provede sociální šetření v místě bydliště zájemce o pečovatelskou službu, při kterém zjistí, zda žadatel potřebuje sociální službu, jaké jsou jeho potřeby apod.

Zájemce o službu formuluje své potřeby, pověřený zaměstnanec mu nabídne podporu a dohodne se zájemcem o službu cíl služby, formu, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby.

 

Pokud se zájemce o pečovatelskou sužbu stane klientem:

Se zájemcem o pečovatelskou službu (zákonným zástupcem, opatrovníkem) je sepsána smlouva o poskytování služby podle § 91 zák 108 Sb. Podpisem smlouvy se zájemce stává klientem pečovatelské služby.

Klient může smlouvu vypovědět kdykoli, poskytovatel jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Podpisem smlouvy za organizaci je pověřen statutární zástupce organizace, popř. jeho zástupce.

Klient služby je seznámen s pravidly poskytování služby.

Klient je seznámen se směrnicí, dle které si může na poskytování služby podat stížnost.

V případě ukončení služby je klientovi nabídnuta podpora při vyhledávání jiného typu služby.

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn