Naše příspěvkové konto:

000107 - 6819400237/0100

Komerční Banka 

_________________________________________________________________

       Děkujeme dárcům, kteří nás podpořili v roce 2010 a v roce 2011

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jihočeský kraj

Město Týn nad Vltavou

Kovostroj Bohemia, a.s.

Skupina ČEZ

Římskokatolická farnost Týn nad Vltavou

Nadace ČEZ

Nadace České Spořitelny

Individuální projekt Jihočeského kraje

 

Individuální dárci

Jan Soucha

Jiří Trnka – Hračky

Martina Rachačová

Miloslav Rozner

Aleš Kabelka

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn