Kdy a jak vznikl program Senior ŠANCE.

     Farní charita Týn nad Vltavou se seniorům věnuje již od roku 2004, kdy začala provozovat setkávání seniorů  pravidelně 1 x měsíčně.

V rámci setkávání seniorů proběhla výuka PC - Klikni pravým dědo ve spolupráci se společností Attavena, o.p.s., dále Univerzita třetího věku zaměřená na památky, historii, poznávání zajímavých míst. Dále proběhlo setkávání na téma Sebeobrana seniorů - cyklus přednášek policisty zaměřený na nástrahy všedních dnů, s kterými se senioři setkávají (podomní prodejci, krádeže bankovních karet, nevýhodné půjčky, apod).

Na potřebnost scházet se pravidelně v Klubu seniorů jsme zareagovali zrealizováním projektu Senior – Šance, díky kterému jsme vybudovali pro seniory zázemí – klub k pravidelným schůzkám každý týden, přímo v centru města, dobře dostupný. Protože senioři svoji potřebu mít se kde scházet k aktivnímu trávení volného času projevili v rámci Komunitního plánování v regionu Vltavotýnska, setkalo se zahájení provozu klubu seniorů v rámci projektu Senior – Šance s kladným přijetím u široké veřejnosti, ale i u vedení Města Týn nad Vltavou, které projevilo zájem o pokračování a tento projekt podpořilo.

V roce 2012, kdy byl klub otevřen bylo seniorům nabídnuto velké množství aktivit, ze kterých se některé staly pravidelnými, jako např. Rukodělné pondělky - pravidelná výtvarná dílna, kde si mohou senioři vyzkoušet moderní techniky, se kterými se v dřívějších dobách nesetkali, Čtení pod lampou, kde si senioři vzájemně předčítají a také si sami vybírají literaturu a po té diskutují. Dále jsme pro seniory zorganizovali besedy, které si senioři velmi oblíbili (beseda o včelaření, o historii Týna nad Vltavou, o Japonsku, o Izraeli, a další). 

Dobrá propagace klubu, podpora ze strany Města a poloha v centru Týna nad Vltavou přispěla také k zájmu o spolupráci ze strany místní Mateřské školy a ZUŠ, která uspořádala představení dětí, dále Baráčníků, kteří přislíbili účast na plánované výstavě v prosinci 2013, Domu dětí a mládeže, kteří prezentovali seniorům zájmové kroužky, Městské knihovny, která se zapojila do pravidelných Čtení pod lampou a Městského muzea, které uspořádalo pro seniory v klubu několik přednášek.

A co na to senioři ?

Příloha - názory seniorů na PC kurz.doc (dokument MS Word)Příloha - názory seniorů na PC kurz.doc

Článek o senior klubu na internetovém portále www.i60.cz.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn