Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Týně nad Vltavou a okolí

20180107_132444Díky štědrosti dárců překročil výtěžek Tříkrálové sbírky hranici čtvrtmilionu! V pondělí 15. 1. 2018 Farní charita Týn pod dohledem zástupce Města Týn nad Vltavou rozpečetila kasičky, se kterými se již po osmnácté vydali skupinky tříkrálových koledníků do ulic města Týn nad Vltavou a okolních vesnic, aby oslovili veřejnost a požádali o finanční příspěvek na pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Po dlouhém sčítání došla k rekordnímu výsledku 250 050 Kč!  S radostí můžeme konstatovat, že byli koledníci Farní charity Týn nad Vltavou přijati laskavě. Otevřeli jste jim svá srdce i své peněženky a za to vám patří velký dík.

 

Přehled Tříkrálové sbírky 2017 v Týně nad Vltavou a okolí

Oblast koledování

Výtěžek

Dolní Bukovsko

16.185,-

Neplachov

6.944,-

Borkovice

5.321,-

Bečice

1.989,-

Dobšice, Předšice

3.445,-

Smilovice

2.891,-

Žimutice, Krakovčice

4.688,-

Březnice

5.459,-

Hodětín, Nová Ves, Blatec

2.080,-

Hartmanice

4.582,-

Netěchovice

1.970,-

Všemyslice

Neznašov

12.454,-

 28.401,-

Bohunice

5.638,-

Všemyslice, Slavětice

4.424,-

Všeteč

5.885,-

Temelín, Lhota pod Horami, Shon Kaliště, Kočín, Zvěrkovice

11. 747,-

Horní a Dolní Kněžeklady, Štipoklasy

4.393,-

Litoradlice

1.959,-

Zálší, Klečaty

7.724,-

Modrá Hůrka

5.389,-

Mažice

1.396,-

Dříteň

18.172,-

JE Temelín

14.377,-

Týn nad Vltavou

100.938,-

CELKEM

250.050,-

 

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn