Také letos, tentokrát ve dnech od 2. do 12. ledna, navštívili Vaše domovy koledníci, kteří se zapojili do již tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika.

Přišli nejen proto, aby Vás poprosili o finanční příspěvek pro potřebné, ale také proto, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání do roku 2011. V letošním roce se do Tříkrálové sbírky se do sbírky velmi aktivně zapojily okolní obce. Díky těmto šikovným a obětavým dobrovolníkům mohly pracovnice Farní charity spolu s dobrovolníky (šikovnými a obětavými) z Týna obejít větší část města.

Díky Vaší štědrosti činil výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v Týně nad Vltavou a okolí 95 083 Kč.

Část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Farní charita Týn nad Vltavou použije část vybraných peněz na dofinancování projektů: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelské služby, osobní asistence a mateřského centra Sluníčko.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost, vlídné přijetí koledníků a solidaritu, kterou jste takto projevili lidem, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace a není v jejich silách ji řešit.

Výsledky foto soutěže TS 2011

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů TS 2011 dne 18. 2. 2011, kdy byla vyhodnocena celá organizace TS 2011. Autoři prvních dvanácti fotografií budou odměněni mobilními telefony.

Tříkrálová sbírka 2011 v Týně nad Vltavou

Také letos, tentokrát ve dnech od 2. do 12. ledna, navštívili Vaše domovy koledníci, kteří se zapojili do již tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika.

Přišli nejen proto, aby Vás poprosili o finanční příspěvek pro potřebné, ale také proto, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání do roku 2011.

V letošním roce se do Tříkrálové sbírky se do sbírky velmi aktivně zapojily okolní obce. Díky těmto šikovným a obětavým dobrovolníkům mohly pracovnice Farní charity spolu s dobrovolníky (šikovnými a obětavými) z Týna obejít větší část města.

Díky Vaší štědrosti činil výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v Týně nad Vltavou a okolí 95 083 Kč. Část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Farní charita Týn nad Vltavou použije část vybraných peněz na dofinancování projektů: Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelské služby, osobní asistence a mateřského centra Sluníčko.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost, vlídné přijetí koledníků a solidaritu, kterou jste takto projevili lidem, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do svízelné situace a není v jejich silách ji řešit.

Slavnostní požehnání koledníkům 4.1. 2011

Slavnostní požehnání koledníkům 4.1. 2011

Tříkrálová sbírka 2011

Tisková zpráva Diecézní charity, Městské charity České Budějovice z úterý 4. ledna 2011

 

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Českých Budějovicích se uskutečnilo 4. ledna 2011 od 14,15 hodin (na náměstí Otakara Přemysla II. v Českých Budějovicích).

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn