Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

náměstí Míru 85, Týn nad Vltavou, 375 01 Farní charita Týn nad Vltavou, Děkanská 220, 37501 Týn nad Vltavou Vedoucí zařízení: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Richard Šefl - Sociální pracovník Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení Markéta Kolářová - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn