Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo


  • Tel.: 385 731 553, 731 402 991
 
náměstí Míru 85, Týn nad Vltavou, 375 01 Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži z Týna nad Vltavou a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.

 Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo je doprovázet děti a mládež, z Týna nad Vltavou a okolí, během dospívání. NZDM Bongo usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže. Dále usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Poskytuje jim odbornou pomoc, vytváří prostor pro předcházení a řešení konfliktních společenských situací, umožňuje jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytváří podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

 

Cílová skupina jsou děti a dospívající ve věku 10 – 26 let.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Werbynská Laschová - ředitel Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení Bc. Richard Šefl - Sociální pracovník Markéta Kolářová - pracovník sociálních služeb Iveta Dobalová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn