Pečovatelská služba


  • Tel.: 385 731 553, 731 402 991
 
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 1 Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: Dle platného ceníku pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností pomoc, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při péči o sebe a o domácnost.

 

Čas poskytování služby:

Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30, 16:30 – 18:30. O víkendech a státních svátcích od 6:30 do 10:00, od 11:00 do 15:00, od 16:00 do 18:30 hodin. V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele je možno poskytnout službu i mimo tuto dobu, ale pouze po dohodě s poskytovatelem.

Více o pečovatelské službě


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Werbynská Laschová - ředitel Bc. Jitka Dopitová - vedoucí zařízení Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá - Sociální pracovnice, koordinátorka Simona Paďourková - pracovník sociálních služeb Marcela Bartušková - pracovník sociálních služeb Kateřina Brabcová - Pečovatelka Pavla Daranská - Pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn