SOS Rodina


  • Tel.: 731 402 991
 
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01 Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - Sociální pracovnice

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Projekt na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, podle činností:

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst.1, písm. a) zákona 359 / 1999 Sb, o sociálně - právní ochraně dětí)
  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1, písm. b) zákona 359 / 1999 Sb, o sociálně - právní ochraně dětí).

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jitka Dopitová - Sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn